Kto je the guide?

Peter Flak

Vyštudoval som anglický jazyk a geografiu na UKF v Nitre a diplomovú prácu som napísal na stáži v Dánsku, kde som si uvedomil, že anglický jazyk je kľúč od celého sveta.

Snažil som sa preto učiť angličtinu na strednej škole v Partizánskom najlepšie, ako som vedel, no práve systém štátnej školy je rakovinou nielen pre učenie sa jazykov. Nefunguje to. Cudzí jazyk nie je a nemôže byť predmet a v podmienkach školy je veľmi častým javom, že si mladí ľudia vypestujú doslova nechuť k učeniu sa, nielen cudzích jazykov. Preto som zo školy odišiel.

Pomáhať s učením sa angličtiny ma však veľmi baví a snáď mi to aj ide (kuk recenzie), a preto chcem získané skúsenosti využívať naďalej a byť sprievodcom pre všetkých, ktorí sa rozhodli naučiť alebo len zdokonaliť vo svetovom jazyku č.1, ktorým angličtina momentálne je.

PS – nikto ťa cudzí jazyk nenaučí, jedine ty sám, ale pri vhodnej pomoci to ide ľahšie a rýchlejšie

Roman Valach

Ja som človek, ktorý sa snaží robiť túto stránku, ale obsah je ako môžete vidieť, podľa DOHODY!

The Guide © 2017 Created by Roman Valach